Спортшкола

FK Dinamo Rīga ilgus gadus strādājot ar bērniem guva lielu pieredzi futbola apmācības procesā un nolēma nodibināt profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi.

Mūsu audzēkņiem ir iespēja sasniegt panākumus sportā un vienlaicīgi gūt sporta izglītību. Skola uzņem bērnus no 6 gadu vecuma. Līdz šim vecumam Jūsu bērnam ir iespēja nodarboties ar futbolu mūsu klubā Dinamo Rīga.

Dinamo Rīga Sporta Skola ir reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības iestāžu reģistrā.

Reģistrācijas apliecība: Nr.3371802897, dibināšanas datums: 18.01.2012.g.

Licences Nr.P-16758, izglītības programmas nosaukums: Futbols, programmas kods: 20V 813 001

2017.gada augustā mūsu izglītības iestāde un programma 20V 813 001 tika akreditēta uz diviem gadiem.

Akreditācijas apliecības Nr.AI 11217.

Licences Nr.P-17274, izglītības programmas nosaukums: Futbols, programmas kods: 30V 813 001

Skolas vadība:
Direktors Jānis Apse
Administrātore Žanna Balceviča

Rekvizīti un kontakti:
Nodibinājums „DINAMO RĪGA SS”, Reģ.Nr.40008250514
Adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, Latvija
Tālrunis: +371 29 282 554
e-pasts: e-zanna@inbox.lv